Kế hoạch năm học tổ 2022 – 2023

Tháng Tám 16, 2023 9:53 sáng
TRƯỜNG MẦM NON TÂN LẬP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CHỒI-LÁ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Lập, ngày       tháng 10 năm 2022

 KẾ HOẠCH TỔ

Năm học: 2022 – 2023

 

Căn cứ vào kế hoạch số 66/KH-MN, ngày 05/10/2022 của Trường Mầm non Tân Lập, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023;

Căn cứ vào kết quả đạt được của tổ Chồi – Lá trong năm học 2021 – 2022 và tình hình thực tế của tổ năm học 2022 – 2023;

Nay tổ Chồi – Lá đề ra chức năng, nhiệm vụ và phương hướng phấn đấu của tổ trong  năm học 2022 – 2023 như sau:

 

  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

– Số lượng thành viên trong tổ: 4 giáo viên.

– Trình độ ĐH GDMN: 4/4 GV

– Trong đó: 4/4 GV đang giữ CDNN GVMN hạng III:  V.07.02.26

– Phân công cụ thể:

* Lớp Lá:     Nguyễn Thị Phương Tràm (Tổ trưởng)

                    Nguyễn Thị Tuyết

* Lớp Chồi: Dương Ngọc Hân

                    Nguyễn Thị Lê Uyên                     

1./ Thuận lợi:

– Được BGH nhà trường quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ về mọi mặt.

– Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ.

– 100% trẻ tham gia bán trú ở trường cả ngày.

– Chị em trong tổ nhiệt tình trong công tác, thương yêu, quan tâm chăm sóc trẻ như con em của mình.

– 100% giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn.

– 100% giáo viên đều nắm bắt được các phương pháp chăm sóc giáo dục nuôi dưỡng trẻ theo chương trình Giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

2./ Khó khăn:

– Số lượng trẻ lớp Lá đông 40 trẻ nên giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc, giáo dục.

– Trong năm học 2022-2023 có khoảng 50% trẻ mới ra lớp, do đó giáo viên phải mất nhiều thời gian để rèn cháu đi vào nề nếp.

– Tại lớp Lá có 02 trẻ có biểu hiện tăng động tự kỷ, chưa tuân thủ nề nếp của lớp nên giáo viên cũng gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc giáo dục trẻ và ảnh hưởng đến những trẻ khác trong lớp.

– Số lượng cháu thừa cân, béo phì nhiều (13/66 trẻ, chiếm khoảng  19,69%)

– Đồ dùng đồ chơi ngoài trời đã xuống cấp.

  1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

1./ Chức năng:

– Tổ Chồi – Lá đảm bảo công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 4 – 6 tuổi được phát triển một cách toàn diện.

– Sử dụng và bảo quản tốt đồ dùng đồ chơi, tài liệu cấp phát, trang thiết bị dạy học. Hạn chế để xảy ra tình trạng hư hỏng, mất mát.

2./ Nhiệm vụ:

– Tăng cường công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất lẫn tinh thần.

– Đảm bảo cho trẻ ăn hết xuất, không cắt xén khẩu phần ăn của trẻ.

– Thực hiện và hướng dẫn các thao tác vệ sinh, hành vi văn minh, thói quen tự phục vụ cho trẻ.

– Cân đo, chấm biểu đồ tăng trưởng của trẻ theo quy định. Cân đo chính xác đến từng con số lẻ. Cân đo trẻ lành mạnh theo quý (03 tháng/lần) cân đo vào tuần cuối tháng 9, 12, 03, 05. Cân đo trẻ SDD hàng tháng, trẻ SDD dạng nào thì cân đo dạng đó.

– Có kế hoạch tuyên truyền tốt cho phụ huynh về kiến thức nuôi dạy con theo khoa học.

– Mỗi lớp có bảng phân công cụ thể từng nhiệm vụ chăm sóc giờ ăn, ngủ và thao tác vệ sinh cho trẻ.

– Đảm bảo thực hiện theo đúng phân phối chương trình đề ra.

– Thực hiện tốt chuyên đề trọng tâm của ngành “Giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”, “Môi trường xanh sạch đẹp an toàn thân thiện”, “Tôi yêu Việt Nam”, “Ứng phó biến đổi khí hậu”…

– Thực hiện đúng thời gian biểu, lịch sinh hoạt. Tuyệt đối không cắt xén các hoạt động, chương trình học của trẻ.

– Vận dụng và thực hiện các phương pháp dạy học theo hướng đổi mới.

– Nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

  • CÁC MỤC TIÊU CẦN PHẤN ĐẤU:

– Thực hiện đúng và hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được phân công.

– Trong năm không có giáo viên xếp loại B.

– Thao giảng – dự giờ đạt loại Khá trở lên.

+ Thao giảng: 2 tiết/GV/năm

+ Dạy tốt: 4 tiết/GV/năm

+ Dự giờ: 20 tiết/GV/năm

– Đồ dùng dạy học 07 bộ/GV/năm, đồ dùng đạt chất lượng, sử dụng có hiệu quả và  sử dụng được nhiều lượt.

– Sưu tầm trò chơi dân gian, bài hát dân ca theo chủ đề, lồng ghép vào hoạt động soạn giảng. (1 tháng là 1 trò chơi hoặc một bài hát)

– Trong học năm thanh tra cơ sở 1 GV đạt loại Khá trở lên.

– GVG Tỉnh: 1 GV (bảo lưu kết quả năm học 2020-2021)

– GVG Huyện: 2

– Giáo viên giỏi cơ sở: 4/4 GV

– SKKN: 04 bộ (2 bộ đạt Huyện)

– Tập thể đạt danh hiệu: Tập thể LĐTT Huyện khen

– Cá nhân:

 + UBND Tỉnh khen: 01

+ CSTĐ CS: 02 GV

+ LĐTT Huyện: 02 GV

– Lớp tiên tiến: 02/02 lớp

– Phấn đấu cuối năm tăng sĩ số trẻ ra lớp so với đầu năm.

+ Tỉ lệ chuyên cần đạt khoảng: 95%

+ Tỉ lệ bé ngoan đạt khoảng: 90%

+ Vệ sinh đạt : 98%

+ Lễ giáo đạt: 100%

– Trên 90% trẻ phát triển hài hòa, mạnh dạn, tự tin hơn.

– Giảm tỉ lệ trẻ SDD chiều cao và cân nặng xuống 0%, trẻ thừa cân, béo phì giảm còn dưới 5% so với tổng số trẻ của tổ.

– 100% lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 51/2021.

– 100% lớp đều có lưu sản phẩm và đánh giá trẻ cuối chủ đề, cuối độ tuổi.

– 100% lớp thực hiện tốt các chuyên đề điểm được phân công.

  1. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
  • Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân.
  • Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Có biện pháp nhắc nhở và giúp đỡ kịp thời.
  • Tham mưu BGH bổ sung cơ sở vật chất để các nhóm lớp thực hiện tốt chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
  • Phối hợp các bộ phận, đoàn thể trong đơn vị thực hiện kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023 của tổ Chồi – Lá, các thành viên trong tổ phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

 

BGH DUYỆT                                                                            TỔ TRƯỞNG

  Đỗ Thị Nga                                                                     Nguyễn Thị Phương Tràm