Thông báo tựu trường năm học 2023 – 2024

Tháng Tám 22, 2023 1:19 chiều

Thông báo tựu trường năm học 2023 – 2024

Căn cứ quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 10/08/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với GDMN, GDPT và GDTX trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
Trường Mầm non Tân Lập thông báo đến quý cha mẹ trẻ thời gian tựu trường và nhập học năm học 2023 - 2024 như sau:
1. Thời gian tựu trường và nhập học: Vào lúc 7 giờ, ngày 28/08/2023
2. Địa điểm: Tại các nhóm/lớp Nhà trẻ, Mầm, Chồi, Lá của trường mầm non Tân Lập
3. Lưu ý:
- Giáo viên các nhóm/lớp đã lập zalo nhóm của lớp quý phụ huynh vui lòng chấp nhận tham gia nhóm để biết danh sách lớp.
- Trẻ mặc đồng phục đến trường theo quy định (trừ trường hợp trẻ mới đăng ký chưa có đồng phục)
- Mỗi trẻ mang theo 1 - 2 bộ đồ để thay sau giờ ăn trưa, mang  nệm và gối để ngủ trưa (không mang gối ôm, thú nhồi bông)
Trên đây là thông báo thời gian tựu trường của Trường mầm non Tân Lập năm học 2023 - 2024. Rất mong quý phụ huynh phối hợp thực hiện để công tác chuẩn bị năm học mới đạt hiệu quả.